ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสนาะ    เกตุแก้ว
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตะเฆ่ค่าย
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 3