ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชนิกานต์    พุ่มเปี่ยม
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตะเฆ่ค่าย
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 3