ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประสงค์    แอะประเสริฐ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลนราธิวาส
สังกัด
สพป.นราธิวาส เขต 1