ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุพัตรา    วรรณมะกอก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านเวียงหนองล่อง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2