ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จิรารัตน์    พรหมวิชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองตาไก้วิทยากร
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1