ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุดา    แก้ววิจิตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยกนทา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1