ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นวพันธ์    บุญแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยไร่วิทยานุกูล
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1