ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิริยะบัณฑิตย์    ชัยภักดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนขี้ตุ่น
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1