ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมคิด    เกินชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหินลาด
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1