ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คำนวน    มาฆะเซ็นต์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโสกมูลนาค
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1