ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ยุพาพร    ศรีโยธา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาอินทร์แต่ง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1