ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จันทร์ญา    จันพิพัฒ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยหว้า
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1