ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว หนึ่งฤทัย    จารุวงค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านซับสีทอง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1