ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สมหมาย    ชัยศัตรา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1