ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เอกนรินทร์    ต่อวงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1