ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปราโมทย์    วงศ์รำพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดน้ำใส
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1