ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ศิริพร    คำสงค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1