ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จรีย์พร    วงษ์กระสันต์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังสะแกง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2