ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว มนัสวีร์    จันทรังษี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเสาขวัญกุดก้อม
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2