ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรชาติ    กำลังฤทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสนามบิน
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1