ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย หารศึก    ภาระหันต์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยหัน
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1