ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปุญญพัฒน์    ชาปากดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดสะกอย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1