ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุทิศ    ขันเงิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1