ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สกลรัตน์    มุกดา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เขื่อนน้ำพุง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1