ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สราวุธ    พาเสน่ห์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1