ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ดร. วิชัย    มั่นพลศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1