ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อัครเดช    จันทร์โยธา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำเม็ก
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2