ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศาสตรา    ทับชา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2