ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เทพวิมล    โคตรตาแสง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2