ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประเสริฐ    เชื้อโนนแดง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยน้ำคำ
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1