ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิญญู    ทาจันทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหลุบโพธิ์
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1