ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อมิลตรา    วงศ์เสาร์เนาว์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2