ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิริยะ    สัจจะสังข์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สหประชาสรร
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1