ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พณารัตน์    บุตรชารี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนตาลโนนสูง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2