ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพทูรย์    เนื้ออ่อน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงสง่า
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2