ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปุณิกา    จินะขาม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแจ้งน้อย
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1