ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กมลกรณ์    คำผาย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านถ่อน
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2