ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วารินทร์    หอมเฮ้า
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คำเจริญวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2