ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เทวฤทธิ์    ศรีวัตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านต้อน
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2