ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิทยา    จำวงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแคนดอนสนุก
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2