ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิตติศักดิ์    กองสูงเนิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยไผ่ใต้
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1