ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เจตพนต์    จันทร์เขียว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2