ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ ร.ท. สัมฤทธิ์    สมนาม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองไฮโคกสง่า
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1