ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิพนธ์    ราชาไชย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไพศาลวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1