ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว รุ้งลาวัลย์    เคนพะนาน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบะหัวเมย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2