ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ณภัทร    กิ้วภาวัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าวารี
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2