ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปราโมทย์    ขวัญยืน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยผักหนาม
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1