ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประกายกาญจน์    จรัสแสง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1