ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อัศวิน    เชื้อเมือง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญงาน
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองไห
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1