ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สมปอง    สารักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าข่อย
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1